เลี้ยงรุ่น ประจำปี 2558 #2

10/06/2016 11:16 am โดย admin
0
1350

AGGIE #33 Khon Kaen University มีการจัดการเลี้ยงรุ่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยทางภาคพืชไร่ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดล่าช้าไปนิดหน่อย แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ มาร่วมงานอย่างล้นหลาม จากทั่วสารทิศ เช่นเคย — มิตรภาพ ไม่เคยจางหายไปไหน— งานสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือของเพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน ทั้งจากพืชไร่ และทุก ๆ ภาควิชา ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาร่วมกันซึมซับบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อน … อีกครั้ง

เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_46 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_47 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_48 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_49 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_50 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_51 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_52 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_53 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_54 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_55 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_56 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_57 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_62 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_63 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_64 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_65 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_66 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_70 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_71 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_72 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_73 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_74 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_75 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_76 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_77 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_78 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_79 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_80 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_81 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_82 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_83 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_84 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_85 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_86 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_87 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_88 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_89 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_90 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_91 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_92 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_93 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_94 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_95 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_96 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_97 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_98