เลี้ยงรุ่น ประจำปี 2558 #1

10/06/2016 11:10 am โดย admin
0
1373

AGGIE #33 Khon Kaen University มีการจัดการเลี้ยงรุ่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยทางภาคพืชไร่ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดล่าช้าไปนิดหน่อย แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ มาร่วมงานอย่างล้นหลาม จากทั่วสารทิศ เช่นเคย — มิตรภาพ ไม่เคยจางหายไปไหน— งานสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือของเพื่อน ๆ ทุก ๆ ท่าน ทั้งจากพืชไร่ และทุก ๆ ภาควิชา ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาร่วมกันซึมซับบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อน … อีกครั้ง

เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_1 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_2 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_3 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_4 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_5 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_6 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_7 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_8 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_9 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_10 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_12 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_13 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_14 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_15 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_16 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_17 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_18 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_19 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_20 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_21 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_22 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_23 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_24 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_25 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_26 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_27 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_28 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_29 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_30 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_31 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_32 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_33 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_34 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_35 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_36 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_37 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_38 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_39 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_40 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_42 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_43 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_44 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_45 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_58 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_59 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_60 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_61 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_67 เลี้ยงรุ่น 30ม.ค.59_68