ประกาศ เลี้ยงรุ่น 2559

24/09/2016 2:37 pm โดย admin
0
1264

aggie33kku2016

อัพเดทข่าว…ประกาศครับ ขอเลื่อนการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2559 ซึ่งได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นับจากวันนี้ไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อแสดงความไว้อาลัย โดยจะประกาศวันเวลาจัดงานในปีหน้า คือหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเพื่อนบางท่านรับราชการ ต้องไว้ทุกข์ถวาย 1 ปี เพื่อความเหมาะสมและแสดงสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ ที่ปวงชนชาวไทยได้รับตลอดการครองราชของพระองค์

และขอรณรงค์ให้เพื่อนๆ33ทุกคน ร่วมไว้อาลัยถวายพระองค์ด้วยการสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ และระมัดระวังเรื่องการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยใช้วิจารณญาณตามความเหมาะสม เพื่อร่วมส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์สู่สวรรค์คาลัยครับ
ด้วยความเคารพเพื่อนๆทุกคนครับ
จาก ใหญ่ ครับ